Ανακαινίσεις & Επισκευές

Κάθε έργο είναι μοναδικό και εκπληρώνεται με απόλυτη συνέπεια και αφοσίωση στοχεύοντας στην ποιοτική ολοκλήρωση του.

Ανακαινίσεις & Επισκευές

Η επιχείρηση Κανελλόπουλος Η. αναλαμβάνει την ολική ή μερική ανακαίνιση και επισκευή του χώρου σας προσφέροντας διαχρονικές ιδέες και προτάσεις που προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες.

Κάθε έργο είναι μοναδικό και εκπληρώνεται με απόλυτη συνέπεια και αφοσίωση στοχεύοντας στην ποιοτική ολοκλήρωση του. Με την παράδοση έργων που αφορούν ολική ανακαίνιση και επισκευή κτιρίου ή ξενοδοχειακής μονάδας ο ιδιοκτήτης του παρόντος λαμβάνει εγγύηση από την επιχείρηση για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν.

Με πλήρη αντίληψη των σημερινών οικονομικών συνθηκών, η επιχείρηση Κανελλόπουλος Η. παρέχει προσιτές τιμές και διευκολύνσεις εξυπηρετώντας κάθε πελάτη.

Ενδεικτικά Στάδια Ανακαίνισης - Επισκευής Έργου

1. Μελέτη
2. Αποξηλώσεις και Αποκομιδή
3. Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
4. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
5. Γενικές Επισκευαστικές Εργασίες
6. Ελαιοχρωματισμός