Τοποθέτηση Γυψοσανίδας

Με επίκεντρο την υψηλή αισθητική, η επιχείρηση Κανελλόπουλος Η.
επεκτείνει τον χώρο σας με την χρήση γυψοσανίδων.

Τοποθέτηση Γυψοσανίδας

Η τοποθέτηση γυψοσανίδας αποτελεί ένα άμεσο τρόπο επέκτασης των εσωτερικών τμημάτων του χώρου σας ενώ πολλές φορές χρησιμοποιείται ως τρόπος αισθητικής (π.χ. δημιουργία σχεδίων, βάσης και ραφιών για την τοποθέτηση διακοσμητικών).

Αντίστοιχα, η επέκταση ή γενικότερα η αισθητική της εξωτερικής επιφάνειας του κτιρίου σας μπορεί να ενισχυθεί με την εφαρμογή είτε υαλοσανίδας είτε τσιμεντοσανίδας.

Ωστόσο, κάθε γυψοσανίδα διαμορφώνεται και ελαιοχρωματίζεται με υψηλή αισθητική δίνοντας ένταση στον χώρο σας.

Τοποθέτηση Γυψοσανίδας