Μόνωση

Η επιχείρηση Κανελλόπουλος Η. προτείνει πάντα την κατάλληλη επιλογή υψηλής διάρκειας ζωής για το κτίριο σας.

Μόνωση

Η μόνωση εφαρμόζεται κυρίως στον τελευταίο όροφο (ταράτσα) του κτιρίου άλλα και περιμετρικά σε αυτό και αποτελεί ένα άμεσο και οικονομικό τρόπο επιμέρους προστασίας από περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Οι τρόποι εφαρμογής της μόνωσης πληθαίνουν στο είδος και κάθε ένας από αυτούς κοστολογείται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του έργου.

Πολλοί, θεωρούν ότι η μόνωση είναι κοινή με την στεγανοποίηση όμως οι δύο εργασίες διαφέρουν ριζικά μεταξύ τους. Η στεγανοποίηση αποτρέπει την εισροή τόσο των υδάτων όσο και της υγρασίας στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου χωρίς όμως να παρέχει μόνωση.

Η επιχείρηση Κανελλόπουλος Η. προτείνει πάντα την κατάλληλη επιλογή υψηλής διάρκειας ζωής για το κτίριο σας.