Θερμοπρόσοψη

Αναβαθμίζουμε τον χώρο σας δημιουργώντας ένα ευχάριστο κλίμα απαλλαγμένο από αντίξοα καιρικά φαινόμενα.

Θερμοπρόσοψη

Η θερμοπρόσοψη αποτελεί μια σύνθετη οικοδομική εργασία που προστατεύει το εκάστοτε κτίριο από καιρικά φαινόμενα (υγρασία, χιόνι, βροχή, ζέστη, κρύο κ.ά). Οι τρόποι εφαρμογής της θερμοπρόσοψης πληθαίνουν στο είδος και κάθε ένας από αυτούς κοστολογείται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του έργου.

Ωστόσο, ανάλογα με τις ανάγκες του κτιρίου σας η επιχείρηση Κανελλόπουλος Η. προτείνει την καταλληλότερη μέθοδο ολικής θερμοπρόσοψης υψηλής αντοχής προσφέροντας σας με την ολοκλήρωση του έργου εγγύηση.

Στόχος μας είναι να αναβαθμίσουμε τον χώρο σας δημιουργώντας ένα ευχάριστο κλίμα απαλλαγμένο από αντίξοα καιρικά φαινόμενα.